Slc

S No. Admission No. Student Name
1 1933 Kirandeep Kaur Jangla
2 1905 Alish
3 3419 MIHIR VIRLLEY
4 4017 MANVEER SINGH
5 4636 SAMAR THAMAN
6 4694 PRABHNOOR KAUR
7 3450 ANSH SHARMA
8 4682 YASHPREET SINGH
9 4464 HUSANPREET SINGH
10 4320 BHUMIKA
11 4322 NEERAV SINGH
12 3670 GAURAV SINGH
13 4293 TUSHAR KASHYAP
14 3355 TANMAY KASHYAP
15 4472 SIMARDEEP KAUR
16 4497 PALAK SINGH
17 4496 NAINA SINGH
18 3587 GURJOT SINGH
19 4538 RAJDEEP SINGH
20 3727 EKAMPREET KAUR
21 3472 NAVKIRAT KAUR
22 3507 VARIAAM SINGH
23 3160 HARNOOR SINGH